ระบบบันทึกเวลาผ่านกล้องวงจรปิด CCTV

การลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV จะมีระบบสำหรับวิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า ที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด CCTVความละเอียดสูง โดยระบบจะทำการเปรียบเทียบหน้าของบุคคล ที่ผ่านเข้ามาในกล้องวงจรปิด CCTVที่ได้กำหนดและตั้งค่าไว้ จากนั้นจะทำการนำภาพใบหน้าดังกล่าวจากกล้องวงจรปิด CCTVมาเปรียบเทียบกับภาพบุคคลในฐานข้อมูล หลังจากระบบทำการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลตรงกับฐานข้อมูลแล้วจะทำการบันทึกใบหน้าพร้อมกับเวลาในการตรวจสอบเพื่อยืนยันเวลาในการเข้าทำงาน และเวลาออกจากงาน ระบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการบันทึกตรวจสอบเวลาในการเข้างานและเลิกงานของพนักงานในสำนักงาน บริษัท องค์กร หรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถยืนยันการเข้าเรียนในโรงเรียนได้อีกด้วย

ระบบ Smart Time Attendance ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการบันทึกเวลา เข้า-ออกงานของพนักงาน หรือการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยเทคโนโลยีการสแกนด้วยใบหน้า ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV

SOLUTION FEATURES
จุดเด่นของโซลูชั่น

ประสิทธิภาพสูง

สามารตรวจจับใบหน้าของพนักงานได้หลายคนพร้อมกันอย่างแม่นยำ

ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

ลดความแออัดบริเวณจุดแสกนเข้างาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงานกับเครื่องแสกน

บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถ Export Data ข้อมูลการลงเวลาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Payroll หรือระบบจ่ายเงินเดือนที่ลูกค้าใช้อยู่ได้

APPLICATION SCENARIOS
ตัวอย่างประเภทการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานในสำนักงาน

ระบบควบคุมการลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่รวดเร็วและแม่นยำผ่านระบบกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งกับสำนักงานที่มีพนักงานจำนวนมาก เนื่องจากการใช้งานบัตรคีย์การ์ดในการบันทึกเวลาเข้า-ออกจากงานนั้นมีความเป็นไปได้ที่พนักงานสามารถปลอมเวลาหรือสแกนบัตรแทนกันได้ และ การใช้ลายนิ้วมือก็อาจไม่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะบางครั้งเครื่องสแกนไม่สามารถจับลายนิ้วมือที่ถูกต้องได้ภายในครั้งเดียว ปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด CCTV เข้ามาช่วยในการตรวจจับใบหน้าของพนักงานซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในสำนักงาน โดยกล้องวงจรปิด CCTV รุ่นพิเศษนี้ สามารถตรวจจับใบหน้าของพนักงานเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบริษัท เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ตัวอย่างการใช้งานในโรงงาน

ในบางองค์กรมีโรงงานหลากหลายแห่งซึ่งมีพนักงานจำนวนมาก แต่วิธีการการลงเวลาเข้า-ออกงานแบบเดิมนั้นไม่มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือและสะดวกรวดเร็วเท่ากับการตรวจจับใบหน้าด้วยกล้องวงจรปิด CCTV เช่น ในบางครั้งพนักงานอาจทำบัตรประจำตัวหายทำให้ไม่สามารถลงเวลาได้ หรือ การใช้ลายนิ้วมือก็อาจไม่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งสแกนไม่สามารถจับลายนิ้วมือที่ถูกต้องได้ภายในครั้งเดียว การใช้กล้องวงจรปิด CCTV ตรวจจับใบหน้าในการลงเวลาเข้า-ออกงานจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด เพิ่มความสะดวกให้กับพนักงาน ไม่ต้องรอต่อแถวสแกนลายนิ้วมือเป็นเวลานาน เพราะกล้องวงจรปิด CCTVสามารถตรวจจับใบหน้าลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานในอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

ตัวอย่างการใช้งานในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

ในการเช็คเวลาเข้าเรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในแต่ละวิชาก่อนเริ่มเรียนส่วนใหญ่จะเสียช่วงเวลาก่อนการเรียนการสอนไป การนำกล้องวงจรปิด CCTVมาใช้ในการตรวจจับใบหน้าของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกในทุกวิชา จะช่วยประหยัดเวลาของอาจารย์ในการเช็ครายชื่อ และเพิ่มระยะเวลาการเรียนมากขึ้น การนำกล้องวงจรปิด CCTVมาใช้สามารถช่วยบันทึกรายชื่อของนักเรียนที่มาสายเก็บเป็นสถิติให้กับอาจารย์ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้งานในร้านค้า

ในร้านค้าปลีกหลายๆประเภทมีพนักงานจำนวนมากและมีการลงเวลาเข้า-ออกงานหลายช่วงเวลา การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการเข้างานแม่นยำและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร้านค้าทุกประเภท การใช้ กล้องวงจรปิดCCTV ในการตรวจจับใบหน้าของพนักงานเป็นวิธีการลงเวลาเข้า-ออกงาน เชื่อมต่อกับระบบ Access Control ได้อย่าง แม่นยำ รวดเร็ว และสะดวกสำหรับพนักงานในทุกระดับ โดยกล้องวงจรปิดCCTVที่มีความละเอียดสูงจะยิ่งเพิ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SOLUTION OVERVIEW
ภาพรวมโซลูชั่น

CONTACT US

โทรศัพท์

066-1158133

EMAIL

sales@gritiya.co.th

ส่งข้อความปรึกษาเรา