สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

066-115-8133 

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:30 น.

บริษัท กฤติยาคอร์ป จำกัด

927 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม.10250

Tel :       0661158133
Fax :      02 318 0200 
E-mail : sales@gritiya.co.th

ฝ่ายขาย

คุณแสงเดือน ขุนพลนาควาส   
Tel. 095-204-4185
Email: 
sangduen@gritiya.co.th

คุณเวศย์พัฒน์สวัสดิ์  นิลรัตนชัยกุล (งานโครงการ)
Tel. 0661158133
Email: wespatswatsd@gritiya.co.th

ฝ่ายเทคนิค

คุณสุวัฒน์  เพิ่มทรัพย์ 
คุณลิขิต รักกลาง 

ส่งข้อความปรึกษาเรา