ภาพบรรยากาศการอบรมวันที่ 6-11-2019

 Network Design For I-PRO I-Pro Extreme Panasonic